Stanovenie ceny PZP podľa technického stavu automobilu

Povinné zmluvné poistenie je všeobecne záväzné pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, jeho cena sa však stanovuje u každého vozidla individuálne. Aj táto cenová variabilita svedčí v prospech oprávnenosti PZP, keďže berie ohľad na rôzne faktory, ktoré môžu pri bezproblémovej prevádzke vozidla cenu poistenia znížiť. Cena povinného zmluvného poistenia sa totiž vypočítava, a závisí od tzv. segmentačných faktorov. Ako prvé si rozoberieme faktory týkajúce sa technického stavu automobilu, ktoré sú pre poisťovne veľmi dôležité, nakoľko môžu predpovedať pravdepodobnosť poškodenia či poruchy automobilu. V prvom rade berie povinné zmluvné poistenie ohľad na druh automobilu, teda hľadí na rozdiel v nákladoch na prevádzku osobných automobilov či napríklad kamiónov.

Je jasné, že čím je vozidlo väčšie a ťažšie, tým je aj poistná suma o niečo vyššia. Dôležité sú aj parametre motora – teda aký má objem, výkon, a podobne. Dobrý technický stav motora a vozidla vo všeobecnosti môže výrazne znížiť poistnú sumu, ktorú za PZP poisťovni uhrádzate. Niektoré poisťovne si vyžadujú poznať aj druh paliva používaný vo vozidle, pretože aj ten môže, aj keď iba minimálne, ovplyvniť životnosť používania automobilu. Dôležitá je i história vozidla – teda či je kupované z originálnej predajne alebo z bazáru, či má za sebou nejaké nehody a takisto to, koľko má najazdených kilometrov. Keď si všetko zosumarizujeme, tak zistíme, že cena PZP klesá v závislosti od veku vozidla, jeho minulosti a takisto výkonu či veľkosti.

Predstavujeme rozšírené pokrytie škôd pri povinnom zmluvnom poistení

V predchádzajúcom článku sme si niečo povedali o základnom krytí škôd pri povinnom zmluvnom poistení, poďme si teda teraz toto pokrytie o niečo rozšíriť. Dobre vieme, že PZP v princípe kryje škody spôsobené na majetku a zdraví, určite Vás však zaujímajú aj detailné náklady, ktoré dokáže táto poistka pokryť. Pokiaľ pri dopravnej udalosti utrpíte zranenie, sú s tým spojené rôzne ďalšie náklady. Predovšetkým sú tu náklady na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je všade bezplatná a často si musíte priplatiť rôzne ďalšie lekárske zákroky. Takisto tým pádom strácate určité dávky z nemocenského či dôchodkového poistenia, čím sa Vaše výdavky ešte viac prehlbujú. Našťastie však povinné zmluvné poistenie myslí aj na tento aspekt veci a tieto náklady spojené s lekárskou starostlivosťou ochotne prepláca.

Ak sa auto rôznym spôsobom poškodí a Vy ho musíte umiestniť do autoservisu, tak tieto náklady v určitej výške pokrýva stanovené PZP. Pokiaľ napríklad podnikáte a využívate Vaše vozidlo na pracovné účely, tak Vám pri jeho zničení taktiež pomôže PZP. V prípade preukázania potrebných dokumentov totiž toto poistenie uhradí ušlý zisk, vzniknutý nemožnosťou využívania motorového vozidla. Stále bežné sú bohužiaľ aj krádeže automobilov – aj v tomto prípade však pomáha povinné zmluvné poistenie a v závislosti od konkrétnej dohody s poisťovňou preplatí časť hodnoty odcudzeného vozidla. Veríme, že ste sa vďaka nám dozvedeli niečo viac o krytí škôd pri povinnom zmluvnom poistení a budete si toto nahradenie u poisťovní úspešne vymáhať!

Predstavujeme základné pokrytie škôd pri povinnom zmluvnom poistení

Pokiaľ už máte základné znalosti o povinnom zmluvnom poistení a chápete potrebu a nutnosť jeho zaobstarania, tak by ste sa zrejme radi dozvedeli aj to, čo všetko Vám vlastne PZP pokryje. Pochopenie týchto faktov Vám následne uľahčí prijať myšlienku nutnosti zaobstarania tohto poistenia a zároveň ho budete môcť aj efektívne využívať. Prečítanie ďalších riadkov je teda predovšetkým vo Vašom záujme. V prvom rade si musíte uvedomiť, že povinné zmluvné poistenie nekryje škody, ktoré spôsobíte na Vašom vozidle Vašim zavinením. Pre tento prípad je k dispozícii havarijné poistenie, ktoré predstavuje vhodný typ pripoistenia. V rámci nahradenia škôd spôsobených buď vinou ostatných účastníkov cestnej premávky alebo poškodenia cudzieho vozidla Vašou neopatrnou manipuláciou je však vcelku štedré.

Ako je známe, tak pri automobilových nehodách dochádza k škodám rôzneho rozsahu na majetku i zdraví. Pokiaľ sa pri nehode automobil poškodí, alebo jeho konštrukciu poškodí následok prírodnej katastrofy, hradí náklad na opravu poisťovňa prostredníctvom PZP. Práve kvôli tomu je toto poistenie zákonné – štát tak chráni občanov pred tým, že by jazdili bez akejkoľvek poistky a tak by po poškodení vozidla museli hradiť všetky náklady sami, čo by v niektorých prípadoch zrejme nezvládli finančne pokryť. Okrem týchto škôd na majetku PZP hradí náklady spôsobené pri rôznych zraneniach, a v tých najhorších prípadoch aj pri smrti účastníkov dopravnej nehody. V rámci dvoch najdôležitejších otázkach pri prevádzke vozidla – pri ochrane majetku a zdravia teda PZP dokonale spĺňa svoju funkciu.

Kto a kedy je povinný uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Ak sa chystáte zakúpiť motorové vozidla alebo práve prichádzate zo zahraničia na Slovensko a chystáte si v našej krajine registrovať automobil, tak Vás určite zaujíma to, ktorí motoristi si musia povinné zmluvné poistenie zaobstarať a dokedy tak musia spraviť. Práve preto Vám prinášame nasledujúce riadky, kde sa o týchto záležitostiach dozviete cenné fakty. V prvom by ste mali vedieť to, že PZP je povinné pre všetky motorové vozidlá premávajúce po cestných komunikáciách v rámci Slovenskej republiky. Toto poistenie je teda v prvom rade potrebné pre každého držiteľa nového motorového vozidla, ktorý by ho mal v ideálnom prípade uzavrieť hneď po zakúpení automobilu. Pokiaľ automobil získate kúpou od iného majiteľa, tak na Vás takisto prechádza povinnosť uzatvorenia PZP a tak túto záležitosť s poisťovňou komunikujete už Vy.

Špecifickým prípadom pri poistení je leasing – teda prenájom vozidla na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci. V tomto prípade je povinný toto poistenie uzatvoriť nájomca vozidla, ktorý ho aj aktívne používa. Pokiaľ prichádzate z iného štátu a registrujete si vozidlo na našom území, tak to musíte urobiť hneď v prvý deň jeho používania, inak Vám taktiež hrozí vysoká pokuta. Vo všetkých prípadoch nesmiete jazdiť bez povinného zmluvného poistenia, takže si ho musíte uzavrieť najneskôr v prvý deň používania vozidla na všetky automobily v evidencii a so a štátnou poznávacou značkou, v niektorých prípadoch dokonca aj na vozidlá mimo oficiálnej evidencie. Veríme, že Vám naše rady pomohli a využijete ich pri uzatváraní PZP!

Čo vlastne predstavuje povinné zmluvné poistenie automobilov?

Povinné zmluvné poistenie je často pretriasané nielen prostredníctvom reklám v médiách, ale takisto je predmetom diskusií majiteľov motorových vozidiel pojednávajúcich o tom, ktorá poisťovňa ponúka najvýhodnejšie PZP. O celospoločenskú diskusiu ide najmä preto, lebo tento druh poistenia je stanovený zákonom a je tak povinný pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, pričom v prípade jeho nezaobstarania a zistenia tejto skutočnosti zo strany polície hrozí vysoká pokuta. Základnou definíciou zrozumiteľnou aj pre laika je v podstate to, že ide o poistenie, ktoré uzatvára majiteľ motorového vozidla s poisťovňou a najčastejšie na dobu neurčitú.

Poistné obdobie sa stanovuje na jeden rok, pričom po uplynutí tejto doby nastáva výročie poistnej zmluvy a jej ďalšie predĺženie. V praxi ho môžeme definovať ako poistenie, kryjúce našu zodpovednosť za škodu spôsobenú pri prevádzke a používaní motorového vozidla. Veľmi dôležité je to, že toto poistenie kryje len škody spôsobené vinou iných účastníkov cestnej premávky, nie nehody spôsobené Vašou vinou na svojom vozidle. Pre krytie Vami spôsobených škôd ponúkajú poisťovne havarijné poistenie. Pamätajte na to, že toto povinné zmluvné poistenie musíte uzatvoriť hneď v prvý deň používania vozidla, inak Vám takisto hrozí vysoká pokuta. PZP má aj napriek odporu niekoľkých motoristov svoj význam, čo si v súčasnosti uvedomuje rastúce percento majiteľov automobilov využívajúcich ponuky PZP od viacerých slovenských či zahraničných poistení.